مشاوره تحصیلی | بورسیه تحصیلی | انتخاب رشته کنکور | منابع آزمون | مشاوره

مشاوره تحصیلی
کنکور
بورسیه تحصیلی

جستجو

تدوین فیلم

رشته های علمی کاربردی کارشناس حرفه ای تدوین فیلم


انیمیشن

رشته های علمی کاربردی کارشناسی حرفه ای انیمیشن-کارگردانی


روغن زیتون

رشته های علمی کاربردی مهندسی فناوری صنایع روغن خوراکی


شیرینی

رشته های علمی کاربردی مهندسی فناوری صنایع شیرینی و شکلات


مددکاری

رشته های علمی کاربردی دوره کارشناسی حرفه ای مددکاری قضایی


حقوق ثبتی

رشته های علمی کاربردی دوره کارشناسی حرفه ای حقوق ثبتی


فرآورده های گوشتی

رشته های علمی کاربردی مهندسی فناوری صنایع غذایی – گوشت و فرآورده های گوشتی


ماهی

رشته های علمی کاربردی مهندسی فناوری شیلات – فرآوری محصولات شیلاتی


سالن ارکستر

رشته های علمی کاربردی کارشناسی حرفه ای موسیقی – رهبری ارکستر


موسیقی آیینی

رشته های علمی کاربردی کارشناسی حرفه ای موسیقی- موسیقی آیینی


رنگ

رشته های علمی کاربردی مهندسی فناوری پلیمر – رنگ سازی


بیمه مسئولیت کارگران

رشته های علمی کاربردی کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه مسئولیت


وزارت تعاون

رشته های علمی کاربردی کارشناسی حرفه ای مدیریت تعاون


مزرعه پنبه

رشته های علمی کاربردی مهندسی فناوری زراعت تولید پنبه


نقشه ها جغرافیایی

رشته های علمی کاربردی مهندسی فناوری اطلاعات جغرافیایی در کشاورزی و منابع طبیعیصفحه 1 از 261