مشاوره تحصیلی | بورسیه تحصیلی | انتخاب رشته کنکور | منابع آزمون | مشاوره

مشاوره تحصیلی
کنکور
بورسیه تحصیلی

ثبت نام کنکور دکتری دانشگاه آزاد و دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور دکتری دانشگاه آزاد

ثبت نام دکتری دانشگاه آزاد

مشاوره تحصیلی فارابی

مشاوره در خصوص مصاحبه دوره دکتری دانشگاه آزاد

مشاوره تحصیلی کنکور دکتری

اخذ بورسیه تحصیلی دکتری دانشگاه آزاد

فقط از طریق تماس با:

۹۰۹۹۰۷۰۶۲۴

از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب

**********************************

آزمون دکتری دانشگاه آزاد

 

برای دریافت دفترچه آزمون دکتری دانشگاه آزاد اینجا کلیک کنید و برای ورود به قسمت ثبت نام اینجا را کلیک کنید.

 

 

ثبتنام در دوره دکتری تخصصی با آزمون، بدون آزمون و دوره پژوهش محور دانشگاه آزاد اسلامی فقط به صورت اینترنتی انجام میشود . متقاضیان ثبت نام در این دورهها میتوانند با مراجعه به سامانه ثبتنام اینترنتی مرکز سنجش وww.azmoon.org پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس از شرایط و ضوابط ثبت نام آگاه شوند. دفترچه راهنمای مربوطه بر روی پایگاه اینترنتی قابل مشاهده بوده و داوطلبان در صورت تمایل میتوانند اطلاعات دفترچه را download نموده و به صورت off line مطالعه نمایند.

دکتری دانشگاه آزاد

دکتری دانشگاه آزاد

داوطلبان میتوانند بـا پرداخـت مبلـغ ۱۴۰۰۰۰۰ ریال (برای شرکت در دوره دکتـری بـا آزمـون ) و یـا مبلـغ ۳۵۰۰۰۰ ریال (برای شرکت در دوره بدون آزمون) و یا مبلـغ ۱۳۰۰۰۰۰ ریال (برای شرکت در دوره پژوهش محور) کارت اعتباری ثبتنام در دورههـای مـذکور را از سـامانه ثبـت نـام اینترنتی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه دریافت نمایند. تذکر ۱ : بدیهی است افرادی که مایل به شرکت در دوره بـا آزمون، بدون آزمون و پژوهش محور به صورت تؤاماً میباشند جهت تهیه هر کارت اعتباری میبایست مجموع مبالغ به شرح فوق را خریداری نمایند.

هیچ تفاوتی میان مدرک دکتری تخصصی پژوهش محور و دکتری تخصصی آموزش محور نمیباشد و دانش آموختگان دوره پژوهش محور میتوانند از مزایای اسـتخدامی از جملـه عضویت در کادر هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین سایر دانشگاهها و موسسههای آمـوزش عـالی و پژوهشـی بـا رعایت سایر مقررات بهرهمند شوند.

ثبت نام دکتری دانشگاه آزاد

ثبت نام دکتری دانشگاه آزاد

پذیر ش دانشجو از میان داوطلبانی که بالاترین نمرات را در هـر رشته/گرایش کسب نمودهاند براساس اولویتهای چهلگانـه، گزینش علمی برای دعوت به مصاحبه انجام میشـود لازم بـه ذکر است که انتخـاب یـک رشته/شـهر توسـط داوطلـب در انتخاب اول، امکان پذیرش وی را افزایش نخواهد داد و تنهـا به منزله اولویت این رشته/شهر به نسبت انتخـاب هـای بعـدی وی در گزینش علمی میباشد

در هر رشته/محل تعدادی از داوطلبان با توجه به اولویت نمره آزمون به مصاحبه دعوت میشوند.

پس از انجام مصاحبه نمره کل دعوتشدگان بـه مصاحبه براساس ۷۵ درصد نمره آزمـون و ۲۵ درصـد نمـره مصاحبه تعیین و سپس به ترتیب نمره کل از بالاترین نمره بـه پایینترین نمره رتبهبندی میشوند. لازم به ذکر است که عـدم حضور در مصاحبه به منزله انصراف از ادامه تحصیل در ایـن مقطع تلقی میگردد.

اشتراک گذاری این مطلب

155 بازدید
ارسال در ۱۷, آذر , ۱۳۹۴
نویسنده: موسسه مشاوره تحصیلی فارابی
فرستادن دیدگاه